Kimono formel / Formal Kimono

Kurotomesode ( Shou-chiku-bai)

  • ¥ 10,000

Kurotomesode ( Gosan-no-kiri)

  • ¥ 10,000